01-10-2019
XS4All moet blijven volgens de ondernemingsraad

XS4All moet blijven! We hebben het de afgelopen maanden door veel partijen horen roepen, voornamelijk ook door de klanten van XS4All, waarvan een groot deel aangeeft niet automatisch bij KPN te willen belanden. Nu is er een andere partij opgestaan. XS4All moet blijven volgens de ondernemingsraad van XS4All. Het verschil met de consument is wel dat de ondernemingsraad grof geschut inzet.

XS4All moet blijven, of anders..

Het begint een beetje op een dreigement te lijken. Zo geeft de ondernemingsraad duidelijk aan dat XS4All moet blijven. De ondernemingsraad heeft KPN gesommeerd maatregelen te treffen om de voortzetting van dochteronderneming XS4All te garanderen. Garandeert KPN het voortbestaan van XS4All niet, dan is de ondernemingsraad van plan om het zogenaamde enquêterecht toe te passen. Zo wordt aangegeven dat er een duidelijk conflict met KPN is ontstaan.

Wat wordt KPN dan precies verweten?

Dat XS4All moet blijven volgens velen, dat is wel duidelijk. Toch is dit natuurlijk niet voldoende om er een dergelijke zaak van te maken zoals de ondernemingsraad van XS4All van plan is. Er wordt dan ook met meer verwijten gesmeten richting KPN. Zo zou de ondernemingsraad KPN waarde-vernietiging en wanbeleid verwijten. De ondernemingsraad geeft aan meer dan voldoende bewijzen in handen te hebben dat KPN een slechte aansturing biedt.

XS4All moet blijven om veel redenen

Maar waarom moet XS4All dan blijven volgens de ondernemingsraad? Hier zijn veel redenen voor te noemen. Een heel belangrijke reden is volgens de ondernemingsraad dat XS4All een succesvol, goedlopend bedrijf is dat, ondanks het wanbeleid van KPN, veel gezonder is dan KPN zelf. XS4All moet volgens KPN worden opgeheven om meerdere redenen, maar een deel van deze redenen zijn het directe gevolg van de verkeerde aansturing van KPN. De ondernemingsraad geeft aan dat er ook juist daarom voor grof geschut wordt gekozen.

Mag XS4All blijven of niet?

XS4All moet blijven, maar de vraag is vooral: mág XS4All blijven van KPN? De ondernemingsraad beschikt daadwerkelijk over een enquêterecht sinds 2002 en zal doorzetten wanneer KPN niet binnen 30 dagen reageert. Wordt vervolgd..